بررسی الگوهای تکافل(بیمه اسلامی)

بررسی الگوهای تکافل مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)

نویسندگان آقامهدوی اصغر | اسماعیلی گیوی حمیدرضا | کاوند مجتبی

کلیدواژه

بیمهQ2

تکافلQ3

قرضQ2

هبهQ3

وکالتQ2

مضاربهQ3

چکیده شرکت و نهاد تکافل با همان اهداف شرکت بیمه, یعنی به منظور پوشش خسارات ها و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است که علاوه بر رسیدن به چنین هدفی, تکافل شوندگان را در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاری های سودآور شریک می نماید. تکافل خانواده و تکافل عمومی مبتنی بر مضاربه, الگو هایی از تکافل هستند که در این مقاله بررسی می شود. گرچه این الگو ها بر اساس عقود معینِ مضاربه, هبه, قرض و وکالت طراحی شده؛ ولی با توجه به اهداف خاصی که این شرکت ها دنبال می کنند, عقود مرکبی است که با مقاصد هیچ از این عقود به تنهایی مطابقت ندارد. در این تحقیق, تحلیل فقهی ارایه شده نسبت به این دو الگو که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا انجام شده است, صحت این الگو ها را تایید می نماید. به نظر می رسد تکافل علاوه بر اینکه اهداف شرکت های بیمه را تامین می کند, با توجه به بهره مندی تکافل شوندگان در مازاد حاصله, با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

آقامهدوی، اصغر، اسماعیلی گیوی، حمیدرضا، و کاوند، مجتبی. (1388). بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه). جستارهای اقتصادی، 6(12)، 121-148. SID. https://sid.ir/paper/108965/faVancouver: کپی

آقامهدوی اصغر، اسماعیلی گیوی حمیدرضا، کاوند مجتبی. بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه). جستارهای اقتصادی[Internet]. 1388؛6(12):121-148. Available from: https://sid.ir/paper/108965/faIEEE: کپی

اصغر آقامهدوی، حمیدرضا اسماعیلی گیوی، و مجتبی کاوند، “بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)،” جستارهای اقتصادی، vol. 6، no. 12، pp. 121–148، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/108965/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران

فروردین ۱۵, ۱۳۹۵ تازه های نشر فقهی و اصولیخانواده و سلامتمقاله های فقهی و اصولی

نویسنده(گان): محمدامین کیخای فرزانه، محسن اسماعیلی، محمد مهدی عسکری

نشریه: دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

شماره: سال چهل و هشتم، شماره ۱

دانلود: کلیک کنید

چکیده:

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تامین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک – زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تامین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تامین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سوالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی – حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *