نیازی به تاسیس بیمه تکافل نداریم،صنعت بیمه کشور اسلامی است!

معاون اتکایی بیمه مرکزی اعلام کرد، دلیل تاسیس بیمه‌های تکافل به عنوان نوعی پوشش اسلامی بیمه در کشورهای اسلامی سنی مذهب را به دلیل عدم اعتماد مردم به فعالیت غیر اسلامی شرکت‌های بیمه‌ای عنوان کرد و گفت: در کشور ما که تمام فعالیت‌های اقتصادی مطابق اسلام است، نیاز به چنین شرکت‌هایی نیست!