وبینار: شریعت در کسب و کار تکافل

ششمین جلسه ازمجموعه وبینارهای تکافل با موضوع«مباحث مرتبط باشریعت در کسب و تکافل»(ترجمه همزمان) زمان : ‌شنبه 28 مرداد 1402 ساعت 09:30 الی 11:30 سخنران: ابومهدی نیک منصور مدیر مشاوره شریعت شرکت تکافل مالزی برهاد وبینار :  کارگاه‌ آموزشی مباحث مرتبط با شریعت در کسب و کار تکافل – با ترجمه…