اجرای طرح تکافل طی سال جاری

بهزادپور درباره طرح تکافل افزود: این طرح جزو اهدافی بود که پس از ۲ دهه به نتیجه رسید. تصمیم گرفتیم در مرحله اول تکافل را به عنوان یک محصول مجوز بدهیم و با توجه به تجربیاتی که از این راه به دست می‌آوریم به مرحله صدور مجوز برای شرکت تکافل برسیم.