تَکافُل ، گونه ای بیمه برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره .

تکافل با بیمة مرسوم (بیمه های بازرگانی متداول ) از نظر جبران زیانهای مالی مشابهت دارد، ولی چون تعدادی از محققان اسلامی بیمة مرسوم را با شریعت ناسازگار و آن را دارای عناصر غَرَر (بی اطمینانی و جهل ) و مَیْسِر (قِمار) و ربا می دانند، تکافل را به جای آن معرفی نموده اند ( رجوع کنید به > «تکافل : بیمه اسلامی » < ، 2002) که علاوه بر آنکه کارکرد بیمه های مرسوم را دارد، از آن سه عیب به دور است و نهادی مالی ـ اخلاقی به شمار می آید (صدیقی ، 2000). تکافل مبتنی بر اصل قرآنیِ تعاون و به معنای «کمک متقابل میانْگروهی » است و هر عضوی در حمایت از نیازمندانِ داخل گروه سهم دارد. این نوع بیمه شبیه «بیمة تعاونی » است .

وبینار: شریعت در کسب و کار تکافل

ششمین جلسه ازمجموعه وبینارهای تکافل با موضوع«مباحث مرتبط باشریعت در کسب و تکافل»(ترجمه همزمان) زمان : ‌شنبه 28 مرداد 1402 ساعت 09:30 الی 11:30 سخنران: ابومهدی نیک منصور مدیر مشاوره شریعت شرکت تکافل مالزی برهاد وبینار :  کارگاه‌ آموزشی مباحث مرتبط با شریعت در کسب و کار تکافل – با ترجمه…

آیا تکافل اسلامی جایگزین مناسبی برای بیمه است

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تکافل قابل جایگزینی با بیمه نیست، گفت: امیدوارم هیچ روزی به سمت تکافل نرویم؛ فقهای شیعه معتقدند عقد بیمه مبتنی بر تعاونی است و مانعی برای ورود غرر بر عقود تعاونی وجود ندارد.