تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران

نشریه: دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

فروردین ۱۵, ۱۳۹۵ تازه های نشر فقهی و اصولیخانواده و سلامتمقاله های فقهی و اصولی

نویسنده(گان): محمدامین کیخای فرزانه، محسن اسماعیلی، محمد مهدی عسکری

نشریه: دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

شماره: سال چهل و هشتم، شماره ۱

دانلود: کلیک کنید

چکیده:

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تامین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک – زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تامین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تامین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سوالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی – حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *